Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Giải pháp Kiến trúc Nông nghiệp Đô thị Xanh

UAAGreen - Urban Agriculture Architecture Green

Địa chỉ: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0903 855 288

Email: uaagreen@kienxinh.com

Làm lại

Bản đồ