Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Giải pháp Kiến trúc Nông nghiệp Đô thị Xanh

UAAGreen - Urban Agriculture Architecture Green

Địa chỉ: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 0903 855 288

  Email: admin@kienxinh.com

  Làm lại

  Bản đồ

  K-Eco Solutions
  Kien Xinh Group
  Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
  Kien Xinh Construction
  Build Depot Supermarket
  Build Depot VR360