Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Sản Phẩm / Ứng Dụng

Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501 Platinum

Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501 Platin...

116.000.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tinh Dầu Treo Xe Hơi 10ml

Tinh Dầu Treo Xe Hơi 10ml

150.000đ120.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tinh dầu sả Java - 50ml

Tinh dầu sả Java - 50ml

120.000đ100.000đ
Thêm vào giỏ hàng
V-Coffee 01 - 0.25Kg

V-Coffee 01 - 0.25Kg

60.000đ55.000đ
Thêm vào giỏ hàng
V-Coffee 01 - 0.5Kg

V-Coffee 01 - 0.5Kg

110.000đ100.000đ
Thêm vào giỏ hàng
V-Coffee 01 - 1Kg

V-Coffee 01 - 1Kg

220.000đ200.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Máy lọc nước Kangen Leveluk K8

Máy lọc nước Kangen Leveluk K8

139.000.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501

Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501

106.000.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

246.400đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

182.600đ149.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

132.000đ108.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

880.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

190.300đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

638.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Ống nhựa trồng rau sạch 05

Ống nhựa trồng rau sạch 05

55.000đ50.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn thủy canh 004

Giàn thủy canh 004

8.800.000đ8.000.000đ
Thêm vào giỏ hàng
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket