Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Sản Phẩm / Ứng Dụng

Tinh Dầu Treo Xe Hơi 10ml

150.000 đ 120.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Tinh dầu sả Java - 50ml

120.000 đ 100.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

V-Coffee 01 - 0.25Kg

60.000 đ 55.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

V-Coffee 01 - 0.5Kg

110.000 đ 100.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

V-Coffee 01 - 1Kg

220.000 đ 200.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Máy lọc nước Kangen Leveluk K8

139.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501

106.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

246.400 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

182.600 đ 149.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

132.000 đ 108.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

880.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

190.300 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

638.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Ống nhựa trồng rau sạch 05

55.000 đ 50.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn thủy canh 004

8.800.000 đ 8.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng