Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Sản Phẩm / Ứng Dụng

Giàn Thủy Canh 002

4.600.000 đ 4.200.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn Thủy Canh 001

5.400.000 đ 4.900.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 004

40.000 đ 35.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 003

30.000 đ 25.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 002

45.000 đ 40.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 001

60.000 đ 55.000 đ
Thêm vào giỏ hàng