Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Vật Tư Trang Thiết Bị

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

246.400 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

182.600 đ149.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

132.000 đ108.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

880.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

190.300 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

638.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Ống nhựa trồng rau sạch 05

Ống nhựa trồng rau sạch 05

55.000 đ50.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn thủy canh 004

Giàn thủy canh 004

8.800.000 đ8.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn thủy canh 003

Giàn thủy canh 003

5.300.000 đ4.900.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn Thủy Canh 002

Giàn Thủy Canh 002

4.600.000 đ4.200.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn Thủy Canh 001

Giàn Thủy Canh 001

5.400.000 đ4.900.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 004

Chậu Nhựa Trồng Rau 004

40.000 đ35.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 003

Chậu Nhựa Trồng Rau 003

30.000 đ25.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 002

Chậu Nhựa Trồng Rau 002

45.000 đ40.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 001

Chậu Nhựa Trồng Rau 001

60.000 đ55.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket
Build Depot VR360
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket
Build Depot VR360