Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Vật Tư Trang Thiết Bị

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

246.400đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

182.600đ149.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

132.000đ108.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

880.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

190.300đ
Thêm vào giỏ hàng
Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

638.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Ống nhựa trồng rau sạch 05

Ống nhựa trồng rau sạch 05

55.000đ50.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn thủy canh 004

Giàn thủy canh 004

8.800.000đ8.000.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn thủy canh 003

Giàn thủy canh 003

5.300.000đ4.900.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn Thủy Canh 002

Giàn Thủy Canh 002

4.600.000đ4.200.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giàn Thủy Canh 001

Giàn Thủy Canh 001

5.400.000đ4.900.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 004

Chậu Nhựa Trồng Rau 004

40.000đ35.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 003

Chậu Nhựa Trồng Rau 003

30.000đ25.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 002

Chậu Nhựa Trồng Rau 002

45.000đ40.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Chậu Nhựa Trồng Rau 001

Chậu Nhựa Trồng Rau 001

60.000đ55.000đ
Thêm vào giỏ hàng
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket
K-Eco Solutions
Kien Xinh Group
Sản xuất Thi công lắp đặt Nội thất
Kien Xinh Construction
Build Depot Supermarket