Welcome to UAAGreen™ | Chúng tôi đang nỗ lực Kết Nối Nông Nghiệp theo xu hướng mới: Kiến trúc & Sản phẩm Nông nghiệp trong đô thị
UAAGreen

Vật Tư Trang Thiết Bị

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 07

246.400 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 06

182.600 đ 149.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 05

132.000 đ 108.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 04

880.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 03

190.300 đ
Thêm vào giỏ hàng

Đèn LED chuyên dụng trồng rau 01

638.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Ống nhựa trồng rau sạch 05

55.000 đ 50.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn thủy canh 004

8.800.000 đ 8.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn thủy canh 003

5.300.000 đ 4.900.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn Thủy Canh 002

4.600.000 đ 4.200.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Giàn Thủy Canh 001

5.400.000 đ 4.900.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 004

40.000 đ 35.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 003

30.000 đ 25.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 002

45.000 đ 40.000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Chậu Nhựa Trồng Rau 001

60.000 đ 55.000 đ
Thêm vào giỏ hàng